Oferta

Nasze biuro oferuje pełen zakres profesjonalnych usług geodezyjnych

 • Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • Sporządzanie mapy do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej
 • Pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m. in.: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • Podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych
 • Podziały nieruchomości - gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • Wznowienie punktów granicznych nieruchomości - okazanie granic
 • Mapy do celów prawnych i sądowych
 • Rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym
 • Kompleksowe pomiary suwnic