Budowa osiedla 8 bloków mieszkalno-usługowych w Mszczonowie